D. Ásbjörnsson数据,D. Ásbjörnsson新闻,D. Ásbjörnsson视频,D. Ásbjörnsson身价

 • 时间:
 • 浏览:1

D. Ásbjörnsson

D. Ásbjörnsson

 • 俱乐部:菲尔基尔
 • 国 籍:冰岛
 • 身 高:CM
 • 位 置:后卫
 • 年 龄:27岁
 • 体 重:KG
 • 号 码:17号
 • 生 日:1992-02-24
 • 惯用脚:

赛季俱乐部上场首发进球助攻黄牌红牌替补

2019菲尔基尔2100001

2018菲尔基尔10810302

2017菲尔基尔5200003

2014菲尔基尔7400203

2013菲尔基尔12900203

2012菲尔基尔212130300

2011菲尔基尔14510409

2010菲尔基尔8310105

2010/2011菲尔基尔~000000

60 9菲尔基尔4100103

相关队员

前锋进球国籍

A. Kristinsson~

H. Jónsson~

L. Sigurdsson~

塞文松~

A. Jónsson~

中场进球国籍

拉戈纳尔松~

E. Ásmundsson~

休森~

丹尼尔松~

A. Jóhannesson~

斯库拉松~

B. Eyþórsson~

D. Ólafsson~

A. Leifsson~

V. Ingimundarson~

O. Guðmundsson~

A. Antonsson~

后卫进球国籍

L. Reynisson~

O. Stefánsson~

A. Eyþórsson~

D. Ásbjörnsson~

门将扑救国籍

马格努松~

K. Sigtryggsson~

O. Helgason~

扬库~